Aanmelden

Aanmelding voor de kinderopvang kan vanaf het moment dat u weet wanneer u uw kindje verwacht. Een kind moet minimaal voor één vaste dag of dagdeel per week worden aangemeld.

De inschrijving van uw kind start met het online invullen van het inschrijfformulier en het overmaken van het inschrijfgeld van € 15,- (Triodos bankrekeningnummer NL 69 TRIO 078.14.99.860 t.n.v. Kindercentrum Hansje Stoffel te Delft).

Wanneer u hieraan heeft voldaan ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Wij plaatsen uw kind eerst op onze wachtlijst voor de door u gewenste dagdelen. Dit is nog geen definitieve plaatsing. Ongeveer drie maanden van tevoren maken wij de planning en nemen aan de hand daarvan contact met u op.

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

“Bij Hansje Stoffel staat ervaren en beleven centraal”

Kindercentrum Hansje Stoffel