Bestuur

Albert Vlug (voorzitter)

Jeroen Gommers (penningmeester)

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Kindercentrum Hansje Stoffel