Bestuur

Albert Vlug (voorzitter)

Jeroen Gommers (penningmeester)

“Wij werken vanuit de Antroposofische visie”

Kindercentrum Hansje Stoffel