Groepen

Vervroegde opvang (VO) / Voorschoolse opvang (VSO)

Voor uw peuter is er vervroegde opvang mogelijk. Van 7.30 – 8.00u is er in het Muizenhuis een juffie om uw kind met een ontbijtje te ontvangen. Voor uw schoolkind bieden wij voorschoolse opvang van 7.30 – 8.30u. Ook voor hen is er een ontbijtje.

Onze juffie brengt de kleuters ook naar hun klaslokalen. Ook tijdens de schoolvakanties en op studiedagen bieden wij deze service.


KDV (Kinderdagverblijf)

Hansje Stoffel biedt hele dagopvang voor peuters van 2 tot 4 jaar van 8.00 – 18.30 uur, gedurende het hele jaar en halve dagopvang tijdens de schoolweken.

De kinderen worden opgevangen in de peutergroepen, “het Muizenhuis” en “de Kabouterberg” van maximaal 15 kinderen. Het Muizenhuis is de gehele dag geopend, de Kabouterberg alleen in de ochtenden tijdens de schoolweken. Wij werken met vaste leidsters op vaste dagen en groepen die zorgen dat onze peuters in een veilige en vertrouwde omgeving al spelend de wereld leren verkennen.

Dankzij een zorgvuldig ritmisch opgebouwde dagindeling kan een kind zich ontwikkelen zonder dat het extra energie kost. Bij Hansje Stoffel verloopt het dagritme volgens een vast patroon waarin herhaling en een vloeiend verloop van de dag heel belangrijk zijn.

De leidster heeft tot taak een warme en omhullende sfeer te scheppen in de groep. Daarin kunnen de kinderen het beste gedijen en zich ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat alle activiteiten van de leidster met de kinderen in de groep, zoals het gezamenlijk broodbakken, appelmoes maken, huishoudelijke taken, tekenen, en knutselen, in een verzorgende sfeer te laten plaats vinden.

Deze verzorgende, omhullende sfeer leidt ertoe, dat de kinderen met hun fantasie in het vrije spel op onderzoek uitgaan.

Openingstijden “het Muizenhuis”

Om optimaal aan de schooltijden van de Vrije School Widar aan te sluiten zijn er verschillende opvangmogelijkheden. Het kinderdagverblijf blijft geopend tijdens schoolvakanties. Mogelijke opvangtijden zijn:
8.00-12.45 uur
8.00-15.00 uur
8.00-18.30 uur

Openingstijden “de Kabouterberg”

8:30-12:45 uur, tijdens de schoolvakanties gesloten


NSO (Naschoolse opvang)

De naschoolse opvang is er voor kinderen van Vrijeschool Widar (4-13 jaar). Er is opvang mogelijk in de groepen de Kabouterberg, het Ridderhof, het Wolvennest en het Valkenwoud, in totaal maximaal 80 kinderen. Per 20 kinderen staan er minimaal twee vaste leidsters op de groep. In de pedagogiek sluit Kindercentrum Hansje Stoffel aan bij Vrijeschool Widar.

We willen de kinderen zoveel mogelijk persoonlijke aandacht geven. Niet alleen drinken we gezamenlijk iets, ook kunnen de kinderen vertellen hoe het op school was en wat ze allemaal beleefd hebben. Eventueel wordt er voorgelezen of een spelletje gedaan. Vervolgens kunnen de kinderen hun eigen gang gaan en wanneer ze dat willen, meedoen aan een georganiseerde activiteit (spel, sport, bakken, koken, in de moestuin helpen of een creatieve activiteit, bijv. muziek maken, schilderen, boetseren of knutselen). In de loop van de middag krijgen de kinderen fruit en een ‘vieruurtje’ aangeboden. De voeding op Hansje Stoffel is biologisch (-dynamisch).

Tijdens de opvang worden rustige en actieve momenten op de groep afgewisseld en de activiteiten met de kinderen zijn afgestemd op hun leeftijd. Kinderen kunnen tijdens de naschoolse opvang onder meer muziekactiviteiten volgen, koken, een toneelvoorstelling instuderen, houtbewerken, vilten, naaien, steenbewerken. Regelmatig komt er gedurende een paar weken een vakdocent om een activiteit te begeleiden. In de middag blijft altijd het vrije spel centraal staan.

Openingstijden nso

Er worden verschillende buitenschoolse opvangmogelijkheden aangeboden, aansluitend op de schooltijden van de Vrije School Widar. De Kabouterberg is het lokaal voor de jongste en middelste kleuters. Het Ridderhof is waar op maandag, dinsdag en donderdag de oudste kleuters en de eersteklassers worden opgevangen.  Het Wolvennest is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag (v.a. 14.45u) en vrijdagmiddag (tussen 12:45-14:45u) open voor tweedeklassers. In het Valkenwoud spelen op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag (v.a. 14.45u) de kinderen vanaf klas drie.

Wij werken met een het ‘open-deuren-beleid’, waarbij kinderen na het eten/thee drinken met hun vriendjes en vriendinnetjes en/of broertjes en zusjes in overleg met de groepsleiding in een ander lokaal mogen gaan spelen.

  • 12.45 – 18.30 uur (naschoolse opvang: nso in de Kabouterberg)
  • 12.45 – 14.45 uur (naschoolse opvang: nso in het Ridderhof)
  • 14.45 – 18.30 uur (naschoolse opvang: nso in het Ridderhof)
  • 14.45 – 18.30 uur (naschoolse opvang: nso in het Wolvennest)
  • 14.45 – 18.30 uur (naschoolse opvang: nso in het Valkenwoud)

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties wordt er hele dagopvang (8.30-18.30 uur) en halve dagopvang (8.30-15.00 uur) voor basisschoolkinderen aangeboden. Ter ere van de vakantie worden dan extra activiteiten en dagjes uit georganiseerd.

Ook het KDV is gewoon open gedurende de schoolvakanties. Mocht de groepsgrootte het toelaten, dan is er de mogelijkheid dat de groepen worden samengevoegd. Van elke groep is dan een vaste leidster aanwezig om de regelmaat en het gevoel van veiligheid voor het kind te waarborgen.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de vakanties krijgen wij graag van u te horen of u gebruik wilt maken van onze vakantieopvang. Mochten wij later horen of u gebruik wilt maken van onze vakantieopvang dan kan dit alleen als er nog plaats is op de groep en zijn wij helaas genoodzaakt hier extra kosten aan te verbinden.

“Kinderen zijn van nature nieuwsgierig”

Kindercentrum Hansje Stoffel