Antroversie

Op 26 september zijn we met de peuterjuffies van Hansje Stoffel begonnen aan de cursus van de VVE- methode (voorschoolse vroege educatie) Antroversie van speelplezier. Het is een antroposofische VVE- methode gericht op het spel van de kinderen. Het is een intensief programma, dat sterk het bewust pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers vergroot vanuit de uitgangspunten van de antroposofische menskunde. Een echt professionaliseringstraject in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar.

 

In deze eerste bijeenkomst stonden de tafelspellen centraal, hieronder een klein impressie van de materialen.

 

“Kinderen zijn van nature nieuwsgierig”

Kindercentrum Hansje Stoffel