Mentorschap

Bij de Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) hoort ook het mentorschap. Hieronder vind u hoe wij dit vormgeven.

Binnen ons kindercentrum krijgen de kinderen een vaste leid(st)er toegewezen die hun mentor is en
verantwoordelijkheid draagt voor een communicatie tussen ons kindercentrum (de groepsleid(st)er
op de groep), het kind en de verzorger en eventueel de basisschool. De mentor wordt in eerste
instantie bepaald door de plaatsing op de groep en de beschikbaarheid en belasting. Dit is de
groepsleid(st)er die het kind vast op de groep heeft. Eens per half jaar wordt gekeken of het kindje
nog het beste bij deze groepsleid(st)er kan zijn toegewezen of dat door de eventuele wisseling van
dagen van het kind een andere groepsleid(st)er een beter beeld heeft van het kind. De
groepsleid(st)ers dragen hier zelf een verantwoordelijkheid omdat zij de kinderen en ouders op de
groep kennen. Indien dit nodig is kunnen zij ondersteuning vragen bij de pedagogisch
beleidsmedewerker. Ten alle tijden kan de ouder de mentor die zijn kind is toegewezen inzien via
onze ouderportal op: app.kdvnet.nl via de stamgegevens van uw kind. De mentor is het
aanspreekpunt voor zowel ouder als andere collega’s over vragen rondom het kind, hiermee
verzamelt de mentor alle informatie en kan het een compleet beeld vormen over het kind en iedereen
die om het kind heen staat.
Bij binnenkomst maakt de mentor wenafspraken met de nieuwe ouder en het kind. Tevens
geeft de mentor ten minste eens per jaar (rond de verjaardag van het kind) de mogelijkheid tot het
voeren van oudergesprekken over de ontwikkeling van het kind. Ook houdt de mentor de
ontwikkeling van het kind in de gaten via onze observatie en ontwikkelingslijsten welke na drie
maanden na binnenkomst en daarna eens per jaar worden ingevuld rondom de verjaardag van het
kind. Als er een zorg is rondom het kind dan kan de mentor ondersteuning vragen aan de
pedagogisch beleidsmedewerker en/of de aandachtsfuntionaris KIMI om met elkaar een plan van
aanpak te maken. De mentor van het kind draagt hierin de verantwoordelijkheid tot het vroegtijdig
signaleren en bespreekbaar maken van de kinderen tijdens teamoverleggen.

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Kindercentrum Hansje Stoffel