Staking vrijeschool Widar

Woensdag 12 september staken de leerkrachten van vrijeschool Widar. Hansje Stoffel is solidair met deze staking. Daarom is de BSO deze ochtend niet extra open om kinderen op te vangen. Voor opvang in de ochtend verwijzen wij naar de berichtgeving vanuit de school. De BSO is wél gewoon open vanaf 12:45 uur. De kinderen die normaliter op woensdag komen kunnen vanaf die tijd bij ons terecht. Voor alle duidelijkheid: de peutergroepen zijn in de ochtend gewoon open.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Opgroeien gaat verder dan alleen lezen of rekenen.”

Kindercentrum Hansje Stoffel