Vaccinatievragen

Vaccinatie is een hot item. Moeten ouders verplicht worden hun kinderen te laten vaccineren? Moeten kindercentra kinderen die niet gevaccineerd zijn weigeren? Wat is het risico bij een uitbraak van mazelen voor mijn kind? Hoe beschermt Hansje Stoffel zich tegen risico’s? Wat kan ik als ouder doen? Dat zijn vragen die het bij ouders oproept.

Vaccineren is een zaak van volksgezondheid. Ook als we niet naar Hansje Stoffel gaan, treffen we wel en niet gevaccineerde kinderen. We wonen immers in een uiterst dicht bevolkt gebied. Het is de taak van onze overheid om onze bevolking te beschermen en daarvoor is het Rijksvaccinatieprogramma in het leven geroepen. Volgens mijn persoonlijke ervaring wikt en weegt het RIVM uiterst secuur en voorzichtig. Niet voor niets behoort het Nederlandse programma tot één van de meest conservatieve van Europa. Vaccinaties worden hier niet zo maar ingevoerd.

Toch laten niet alle ouders hun kinderen dit programma volgen. Hiervoor hebben ouders verschillende redenen. Sommige ouders willen niet interfereren met de hechting van de vier wezensdelen door het kunstmatig inbrengen van een ziekte, andere ouders vrezen autisme als bijwerking en weer andere ouders geloven niet de werking van vaccins. Uit welke grond dit ook komt, deze keuze vraagt extra bewustzijn in het opvoeden. Volgens de antroposofische gedachte moeten ouders hun kinderen bij (vermeend) ziek zijn dicht bij zich houden. Kortom: thuisblijven wanneer er bijvoorbeeld griepachtige verschijnselen zijn. Dat heeft uw kind dan nodig. Daarbij verkleint thuishouden de kans op verspreiding.

Welke verantwoordelijkheid heeft Hansje Stoffel? Wij vragen ouders bij inschrijving aan ons op te geven welke inentingen uw kind wel gehad heeft. Veel ouders geven wel iets op, maar in de loop der jaren wordt dit niet aangevuld. De komende vakantie is een goed moment om eens rustig in te loggen op de ouderportal (app.kovnet.nl) en de gegevens van uw kind te updaten. Wilt u hierbij zo precies mogelijk zijn? Wanneer uw kind namelijk bij uw huisarts een vaccinatie gekregen heeft, is dit niet zonder meer bekend bij de GGD. Ook een andere vaccinatie (bijvoorbeeld DTP in plaats van DKTP) wordt niet centraal geadministreerd. Daardoor staan de kinderen die niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd zijn bij het Centrum Jeugd en Gezin ook te boek als niet-gevaccineerd. Met correcte gegevens van ouders, kunnen wij in geval van een uitbraak van een ernstige ziekte de GGD snel informeren welke kinderen welke vaccinatie wel gehad hebben. Een andere verantwoordelijkheid is onze meldingsplicht. De GGD heeft heldere richtlijnen over wanneer welke ziektes meldingsplichtig zijn. Daar houden wij ons aan. U heeft wel eens gezien dat wij dat ook met briefjes bij de betreffende groep melden. Dat geeft ouders inzicht en een keuze. Ter geruststelling, bij Hansje Stoffel is de afgelopen jaren geen mazelen gerapporteerd.

Verder werken we samen met de overheid aan transparantie. Zowel bij het RIVM als binnen onze gemeenschap is vaak nog wederzijds onbegrip. Om begrip voor onze visie op vaccineren en kinderopvang te kweken, sprak ik vorige maand bij een hoorzitting van de Tweede Kamercommissie. Uit dit gesprek kwam naar voren dat het beeld van vrijeschoolouders in de buitenwereld eenzijdig is en geen recht doet aan de verschillen binnen onze gemeenschap. De onderliggende redenen van wel, niet of anders vaccineren zijn daardoor moeilijk te onderscheiden.We zien hoe belangrijk onderzoek is en zullen daar op korte termijn medewerking aan verlenen. Deelname geeft immers ook de mogelijkheid om gehoord te worden.

Rogier Hendrikx

“Help kinderen hun vaardigheden te versterken”

Kindercentrum Hansje Stoffel