Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of dat er voldoende hulp zelf kan worden ingezet. Vanaf 1 Januari 2019 is het verplicht deze meldcode met bij stap 4: het afwegingskader aan te vullen. Ook bij Hansje Stoffel is deze toegevoegd aan de huidige meldcode. Mocht u dit document willen inzien, kunt u op kantoor voor inzage terecht. Bent u benieuwd hoe z’n meldcode er uit ziet, kunt u een kijkje nemen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

“Bij Hansje Stoffel staat ervaren en beleven centraal”

Kindercentrum Hansje Stoffel