Vergeet u de vakantielijsten niet in te vullen?

Op donderdag 12 april zullen de inschrijflijsten voor de opvang tijdens de meivakantie worden weggehaald.

In onze algemene voorwaarden staat dat u uw kind apart moet aanmelden voor opvang tijdens de schoolvakanties en studiedagen van Widar. Uw kind kan komen spelen vanaf 8:30 uur op de dagen dat het normaliter naschoolse opvang afneemt. Ook voor de peutergroepen vragen wij uw opgave, zodat wij van tevoren inzicht hebben in de samenstelling van groepen.
Wilt u uw opvang op een andere dag (extra en/of wissel) of wilt u uw NSO-kind vóór 8:30uur brengen, dan moet u hiervoor schriftelijk (per email) een aanvraag indienen.
Op donderdag 12 april om 9:00 uur sluit de mogelijkheid tot intekenen. Na dit tijdstip kunnen wij geen plek meer garanderen. Hierna zullen wij alle bijzondere aanvragen (extra dagen, wisseldagen) in behandeling kunnen nemen. Aanvragen die binnenkomen na deze deadline, kunnen alleen tegen extra kosten gerealiseerd worden.

“Kinderen zijn van nature nieuwsgierig”

Kindercentrum Hansje Stoffel