“Onderwijzen is ook opvoeden. Opgroeien gaat verder dan alleen lezen of rekenen.”

Kindercentrum Hansje Stoffel