Ouderraad

Ouderraad van Hansje Stoffel

Bij ons kindercentrum is een ouderraad actief die als schakel functioneert tussen de organisatie en de ouders. Zij zien toe op het pedagogisch beleid, voeren tevredenheidsonderzoeken uit en worden actief betrokken bij alle overige activiteiten, zoals jaarfeesten etc., van Hansje Stoffel. Wilt u meedenken met de koers van Hansje Stoffel, neem dan contact op via het contactformulier of direct via: ouderraadhansjestoffel@gmail.com.

De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Marije de Boer (nso)

Tanja Timmer-Verdenius (kdv, nso)

Jasper van Meeuwen (nso)

Liselotte Vermeulen (kdv, nso)

“Van peuter tot puber kan uw kind zich in vrijheid ontwikkelen bij ons”

Kindercentrum Hansje Stoffel