Tarieven

Ieder jaar berekenen wij -in samenspraak met de oudercommissie- het bruto uurtarief op basis van onze begroting. Wij hebben geen winstoogmerk, noch aandeelhouders, waardoor onze kostprijs geheel ten goede van uw kind komt. Aangezien de kosten van opvang en verzorging per leeftijdsgroep verschillen, hanteren wij verschillende uurprijzen. Per 1 januari 2019  is ons uurtarief voor:

  • het kinderdagverblijf € 8,30.
  • naschoolse opvang inclusief vakantieopvang € 7,02
  • naschoolse opvang zonder vakantieopvang € 8,12
  • vervroegde opvang kdv en voorschoolse opvang (inclusief ontbijt) € 8,85.

De tarieven zijn inclusief luiers, eten en drinken. De voeding is biologisch (-dynamisch).

Dit zijn bruto tarieven. Wat u uiteindelijk netto betaalt is afhankelijk van uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en het aantal uren dat de minst werkende partner werkt. De maximale wettelijke vergoeding via de belastingdienst voor kinderopvang in kinderdagverblijven is voor 2019 vastgesteld op € 8,02 per uur. De vergoeding voor buitenschoolse opvang op € 6,89 per uur per kind. Meer informatie hierover vindt u op: www.belastingdienst.nl

Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van start gegaan. De Wet kinderopvang gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De overheid regelt sinds 2007 de werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst ontvangen. Het gaat om werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan. Zie ook: www.belastingdienst.nl

“Help kinderen hun vaardigheden te versterken”

Kindercentrum Hansje Stoffel