Wenbeleid

Wennen bij de peuters

De eerste dag is voor de peuters en ouders vaak een hele stap. Om de gewenning van uw peuter zo rustig mogelijk te laten verlopen, maken wij met u een afspraak wanneer uw kind samen met u met wennen begint. Goed wennen is goud waard. Daar nemen we de tijd voor en dit gaat in overleg met de ouders. Elk kind heeft zijn eigen wenproces.

Wij verzoeken u tijdens het wennen van uw kind gemakkelijk en snel bereikbaar te zijn.

Wennen bij de nso

Om het nieuwe kinderen gemakkelijker te maken om zich bij de naschoolse opvang van Hansje stoffel thuis te voelen, hebben we een programma opgesteld voor kinderen om eerst kennis te komen maken, alvorens een gehele dag te komen spelen. Nu is ieder kind natuurlijk anders en passen wij ons graag aan naar de wensen van iedere ouder, maar enige richtlijnen kunnen ons en de kinderen daarin zeker helpen. Globaal kunnen wij nieuwe kleuters/kinderen indelen in twee groepen:

1. Kleuters vanuit het kinderdagverblijf Hansje Stoffel of Widar

Nog voordat het kind officieel naar de NSO komt willen wij graag dat de ouders een afspraak maken om samen met het kind de leidsters te ontmoeten en de lokalen te bezichtigen. Als tweede stap zou het prettig zijn als de kleuter op zijn eerste “wendag”, vanaf de kleuterlokalen samen met een ouder meeloopt met het “treintje”. Vandaar uit wordt aan het kind verteld wat de bedoeling is met eten en spelen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Hierna gaat de kleuter naar huis. Op de tweede wendag gaat de kleuter geheel zelfstandig mee met de “trein” naar de NSO. Wanneer kinderen een lange dag blijven is het wenselijk om de eerste dag om 14.30 opgehaald te worden om dit afhankelijk van het kind op te bouwen naar de gewenste ophaaltijd. Met de oudere schoolkinderen kunnen de leidsters bespreken hoe zij zelf het wenverloop het prettigste vinden.

2. Kleuters/Kinderen van buitenaf of nieuw op Widar

Nog voordat het kind officieel naar de NSO komt willen wij graag dat de ouders een afspraak maken om samen met het kind de leidsters te ontmoeten en de lokalen te bezichtigen. Als tweede stap is onderscheid te maken tussen de kleuters en oudere school¬kinderen. Kleuters volgen het wenschema van hierboven. Met de oudere schoolkinderen kunnen de leidsters bespreken hoe zij zelf het wenverloop het prettigste vinden.

Wij hopen op deze manier een goede basis te leggen voor het speelplezier van het kind en het contact met de ouders.

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Kindercentrum Hansje Stoffel