Plaatsingsbeleid

Als uw kind is ingeschreven betekent dit niet meteen dat er ook plaats is. Uw inschrijving is een verzoek tot plaatsing. Wij hanteren een voorrangsbeleid en 2 maanden van te voren kunnen wij aangeven of er ook daadwerkelijk plaats is op de door u gewenste opvangdagen.

Op het moment dat uw kind geplaatst kan worden ontvangt u digitaal een plaatsingsovereenkomst, dat u digitaal kunt ondertekenen. Conform onze algemene voorwaarden verbindt u zich onverbrekelijk met ons ziektebeleid, onze vakantieopvang en onze huisregels.

Bij plaatsing van een kind hanteert Hansje Stoffel een aantal voorrangsregels.

In volgorde van belang ziet ons plaatsingsbeleid er als volgt uit:

a. kind leidster Hansje Stoffel
b. kind juf/meester Widar
c. doorstroming van KDV naar NSO
d. wisseling van dagdelen
e. uitbereiding van dagdelen
f. tweede (of volgende) kind van een geplaatste familie
g. overigen

“Kinderen zijn van nature nieuwsgierig”

Kindercentrum Hansje Stoffel