Kleinschaligheid, liefde voor het kind, rust en regelmaat

Bekijk onze visie »

Welkom

Welkom bij kindercentrum Hansje Stoffel!

Hansje Stoffel staat voor een huiselijke sfeer binnen een professionele organisatie. Wij bieden antroposofische opvang aan kinderen van 2 tot 13 jaar. Bij ons staat het kind centraal. Dat betekent dat de ontwikkeling van uw kind voor ons leidend is. Van peuter tot puber kan uw kind zich in vrijheid ontwikkelen, doordat wij iedere dag vaste gezichten, ritmes, routines en diverse activiteiten bieden.

Hansje Stoffel differentieert op leeftijd en ontwikkelingsfase. Dat betekent dat wij twee peutergroepen hebben (2-4 jr), twee kleutergroepen, twee onderbouwgroepen en een bovenbouwgroep. Voor iedere fase een eigen ruimte met leeftijdsgebonden speelgoed en activiteiten.

Volgens onze visie vinden wij gezondheid en duurzaamheid belangrijk. Dit uit zich onder andere in onze biologisch-dynamische voeding die wij op de groep aanbieden.

> Iets voor mijn kind?

Uw kind meteen aanmelden

Als u uw kind direct wilt aanmelden dan kan dit via het aanmeldformulier. U kunt ook altijd even bellen op 06-20675161 dan maken wij een afspraak om een kijkje bij ons te nemen.


Recent nieuws RSS


Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. »

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of dat er voldoende hulp zelf kan worden ingezet. Vanaf 1 Januari 2019 is het verplicht deze meldcode met bij stap 4: het afwegingskader aan te vullen. Ook bij Hansje Stoffel is deze toegevoegd aan de huidige meldcode. Mocht u dit document willen inzien, kunt u op kantoor voor inzage terecht. Bent u benieuwd hoe z’n meldcode er uit ziet, kunt u een kijkje nemen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Lees het hele artikel »Bekijk alle nieuwsberichten »


Hansje Stoffel Informatieochtenden

Hansje Stoffelorganiseert regelmatig informatieochtenden speciaal voor belangstellende ouders. Een informatieochtend wordt georganiseerd in de aula van school op de aangegeven dag en tijd. Deze informatieochtenden kunnen zonder aanmelding worden bijgewoond.


Alle informatieochtenden »

“Kinderen zijn van nature nieuwsgierig”

Kindercentrum Hansje Stoffel