Uitkomsten enquêtes

Voor de zomervakantie zijn er enquêtes verspreid onder ouders. De uitkomsten uit dit tevredenheidsonderzoek zijn doelen geworden voor het komend jaar. Zo gaan wij onder andere werken aan het veiligheid, gezond en duurzaamheid beleid.

“Wij werken vanuit de Antroposofische visie”

Kindercentrum Hansje Stoffel