Vaccinatievragen (deel 2)

Beste ouders,

Graag stel ik mijzelf even aan u voor. Mijn naam is Marjoleine Kaaij-de Boer en ik doe in het kader van de afsluiting van een master Global Health aan de VU Amsterdam een onderzoek voor het RIVM naar vaccinatieaarzeling in de antroposofische gemeenschap.

Mijn interesse voor het onderwerp is gewekt door het verschil dat ik ervaar tussen mijn ervaring met de vrije school als bovenbouw leerling in de jaren 80 en de manier waarop de antroposofie en de vrije school in de media en in onderzoek naar voren komt.

Ik denk dat er zowel bij het RIVM als bij ouders van vrije school leerlingen nog een hoop onduidelijkheden over en weer zijn. Met mijn onderzoek wil ik graag de diversiteit van de vrije school ouder laten zien. Tevens hoop ik inzicht te krijgen in waar ouders hun informatie over inenting en ziekte vandaan halen en op welke basis zij kiezen voor het al dan niet vaccineren van hun kinderen.

https://www.formdesk.com/rivm/vaccinatieaarzeling

Met vriendelijke groeten,

Marjoleine Kaaij-de Boer

“Van peuter tot puber kan uw kind zich in vrijheid ontwikkelen bij ons”

Kindercentrum Hansje Stoffel