Visie

Binnen de antroposofische pedagogiek gaan we er van uit dat ieder kind uniek is met zijn of haar eigen talenten. Opvoeden bestaat uit het herkennen van deze eigen talenten en het is de kunst om een klimaat te scheppen waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. De ontwikkeling van sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vermogens zijn daarin even belangrijk als die van de intellectuele vermogens. Die ontwikkeling waarborgen wij onder andere op de volgende manier:

  • Onze opvang kenmerkt zich door kleinschaligheid, liefde voor het kind, rust, regelmaat en biologisch-dynamische voeding.
  • De groepsruimte is een voortzetting van de huiselijke omgeving. Dit biedt vertrouwen en geborgenheid.
  • De dag verloopt volgens een vast patroon. Lichamelijke activiteit zoals het vrij spel worden afgewisseld met momenten van rust, samen rond de tafel zitten of naar een verhaal luisteren. Elke (mid)dag herhalen de kinderen een aantal vaste bezigheden waardoor ritme en rust ontstaat.
  • Er is veel aandacht voor de jaarfeesten. Deze feesten volgen het verloop van de seizoenen en zij geven de verbondenheid met natuur en cultuur aan. De jaargetijden weerspiegelen zich in verhalen, spelletjes en de aankleding van de groepsruimte waar de jaarfeesttafel een speciale plaats inneemt.

De aandacht voor de kinderen staat voorop, waarbij regels en structuur voor de nodige duidelijkheid zorgen. Er wordt gestreefd het aantal regels te beperken. De kracht zit vooral in het goede voorbeeld geven door de volwassene. Kijken wat er wel kan is in pedagogisch opzicht beter dan simpelweg verbieden.Wilt u meer weten over onze pedagogische visie en aanpak. U kunt hier alles over lezen in ons pedagogisch beleidsplan.

Pedagogisch beleidsplan

“Van peuter tot puber kan uw kind zich in vrijheid ontwikkelen bij ons”

Kindercentrum Hansje Stoffel