Voor ouders

  • Tarieven
  • Openingstijden
  • Documenten (GGD,LRK,AW)
  • Oudercommissie
  • Wenbeleid
  • Ouderportal

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren wij verbondenheid met de natuur.”

Kindercentrum Hansje Stoffel